Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020-2022

Ngày 23-6, tại trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang khóa học 2020 - 2022.

Dự Lễ tốt nghiệp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.


Các đại biểu dự Lễ tốt nghiệp.

Lớp học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang khóa học 2020 - 2022 có 53 học viên. Hầu hết các đồng chí học viên của lớp là cán bộ chủ chốt của các sở, các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể và ban, ngành của tỉnh. Trong suốt khóa học, học viên luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I và trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang cũng như sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức lớp học. Đồng thời, các học viên được lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các đoàn thể trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc để hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của mình.

Đến nay, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2020 - 2022 đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo. Thông qua nghiên cứu, học tập các học viên đã tiếp thu được một cách hệ thống các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung thêm những tri thức cần thiết về khoa học lãnh đạo, quản lý và một số tri thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của lớp học. Để "gắn lý luận với thực tiễn", “học đi đôi với hành”, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cùng với nền tảng kiến thức được trang bị trong khóa học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đề nghị mỗi đồng chí học viên cần chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp đổi mới, đột phá để giải quyết có hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí học viên phải là một nhân tố thực sự tự giác thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên; luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Học viện Chính trị khu vực I tặng hoa và giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên phải luôn xác định tinh thần "Học nữa, học mãi", tích cực tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đổi mới về tư duy, phương pháp làm việc khoa học đáp ứng yêu cầu sự vận động và phát triển của xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Mỗi học viên khi trở về địa phương, đơn vị phải thể hiện sự trưởng thành hơn trên mọi mặt công tác.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục