Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Sáng 23-11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND thường kỳ tháng 11, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp.

Phiên họp nghe dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030. Các ý kiến thảo luận đề nghị cần tranh thủ nguồn vốn Trung ương. Khi thống nhất hỗ trợ cho hộ dân cần phải xem xét và xác định đối tượng phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nhất trí hỗ trợ trực tiếp cho người dân; giao Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu thêm mức hỗ trợ ở các chính sách khác để có sự tương đồng; đồng thời xây dựng kế hoạch đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030.

Báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nêu rõ, từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách về đất đai, tài nguyên, vật liệu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch vốn, tạm ứng vốn. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công một số công trình, dự án vẫn còn chậm; tỷ lệ giải ngân chậm, mới đạt 41,08%, do vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất nặng nề. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư phải quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó; chủ động giải quyết công việc theo nhiệm vụ, thẩm quyền, đồng thời phải có báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện từng ngày để đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị “3 ca, 4 kíp” thi công, đi đôi với đó là phải đảm bảo chất lượng công trình; tập trung cao độ giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các vi phạm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, theo Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 11 thu nội địa 2.457,8 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 77,8% dự toán UBND tỉnh giao. Ước thu năm 2023 là 3.160,4 tỷ đồng, đạt 108,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 100% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế phải rà soát các khoản thu để đôn đốc người nộp thuế tích cực nộp thuế. UBND các huyện, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất; giám đốc các sở, ngành, các chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tháo gỡ vướng mắc để đưa các dự án vào sản xuất.

Đối với Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Tuyên Quang, dự kiến phân bổ hơn 1.932 tỷ đồng, gồm: chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết; bổ sung từ nguồn thu ngân sách, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên. Nguyên tắc thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những công trình chưa có trong kế hoạch vốn trung hạn, chưa có chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án thì chưa bố trí vốn. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các ý kiến thảo luận để điều chỉnh vốn trên tinh thần đúng nguyên tắc.


Các đại biểu dự phiên họp.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2024, đồng chí Chủ tịch UBND đề nghị phải bám sát thực tiễn, vừa có tính thần phấn đấu cao. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các chỉ tiêu đảm bảo đúng yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang với 74 nhiệm vụ, đại biểu đề nghị chỉnh sửa một số nội dung như điều chỉnh giờ làm việc cho phù hợp với thực tế, điều chỉnh một số công việc vào danh mục đang triển khai; các ngành rà soát lại công việc để bổ sung thêm các nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với việc đánh giá nhiệm vụ năm 2023 cần thống kê kỹ lưỡng hơn, phải xác định được nguyên nhân tồn tại hạn chế, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công tác dự báo tình hình. Nhiệm vụ năm 2024 cần bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với dự thảo Đề án Quản lý, sử dụng tài sản công tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030, Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu xem xét bổ sung mục tiêu cụ thể hơn.

Phiên họp biểu quyết thông qua Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục