UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Ngày 22-5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5. Dự họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Phiên họp đã xem xét cho ý kiến vào 15 nội dung, trong đó trọng tâm là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp.

Cần chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay diễn biến thời tiết phức tạp, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,7% so với cùng kỳ; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 57,5% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá, xã hội; quốc phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…


Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm; tỷ lệ giải ngân đạt thấp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư còn khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn rất chậm…

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công Thương hàng tháng phải có đánh giá và hướng tháo gỡ khó khăn cho các sản phẩm công nghiệp, đồng thời quan tâm đối với lĩnh vực thương mại. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải nỗ lực theo dõi và thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với huyện Hàm Yên và Sơn Dương.


Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long phát biểu về kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Đối với các giải pháp tăng thu thuế, các ngành, các huyện, thành phố cần phải nêu cao trách nhiệm để đảm bảo kế hoạch. Ngành Tài chính cần tập trung cao độ tính toán phương án tiết giảm chi tiêu, phương án chi tiêu ngân sách đảm bản an toàn, chủ động rà soát cân đối các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, tập trung đôn đốc thẩm tra việc hoàn thành quyết toán. Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường, những vướng mắc là rất lớn. Ngành cần phải tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân về các vấn đề liên quan đến đất ngay trong đầu tháng 6.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành, UBND huyện, thành phố cần nhận diện đánh giá đầy đủ khó khăn trong những tháng đầu năm để có dự báo tốt cho thời gian từ nay đến cuối năm. Để quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh, các huyện thành phố phải sửa đổi quy chế của địa phương cho phù hợp; phải nỗ lực cao độ, trong công việc, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, giải pháp thu ngân sách.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt phát biểu tại phiên hop.

Đồng chí lưu ý đến việc ban hành các kế hoạch thực hiện quy hoạch và triển khai các loại quy hoạch. Bên cạnh đó, làm tốt những công việc sắp tới như tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển công chức, viên chức, không để xảy ra sai sót, gian lận thi cử; tập trung cao độ thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ.

Đồng chí đề nghị một số cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, linh hoạt, quyết liệt hơn trong sự phối hợp; cần chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất ban hành các quy định để thực hiện.


Các đại biểu dự phiên họp.

Kỳ họp nhất trí một số dự thảo quy định, nghị quyết, kế hoạch

Phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.

Phiên họp thảo luận và biểu quyết nhất trí đối với 6 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập theo; quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy; quy định mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất; quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Đối với 2 kế hoạch: Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2024; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội tỉnh năm 2024, đại biểu nhất trí với các nội dung trong dự thảo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát hoàn thiện trình UBND tỉnh.

Các nội dung khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị đại biểu cho ý kiến bằng văn bản.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục