Phát huy hiệu quả các chương trình, dự án

Chiều 8-3, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.


Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự họp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp tập trung thảo luận về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Mục tiêu cụ thể trong năm có 4 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 4%/năm; hỗ trợ đất ở, làm nhà cho gần 700 hộ… Chương trình thực hiện 10 dự án và các tiểu dự án với từng nhiệm vụ cụ thể. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện năm 2023 là gần 1.300 tỷ đồng.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt phát biểu về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với kế hoạch thực hiện chương trình, đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện các dự án, chính sách để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu. Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn; thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo Luật Ngân sách nhà nước; tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho các hộ nghèo còn nhiều khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn...


Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu về việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền phát biểu về việc triển khai tuyển sinh thí điểm học sinh lớp 8 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương tiếp tục tuyển sinh thí điểm lớp 8 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm học 2023-2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm lưu ý, Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm những học sinh học giỏi đang sinh sống tại vùng khó khăn; học sinh giỏi ở các tỉnh, thành phố để tuyển chọn vào học, bảo đảm công bằng, tạo động lực cho học sinh khắp mọi miền.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục