Khen thưởng 38 tập thể, 44 cá nhân "Dân vận khéo”

Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2022.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh;  Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện 82 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2020-2022, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, gắn thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là vận động nhân dân hưởng ứng, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm; các nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để đưa vào cuộc sống; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bầu cử; thực hiện các giải pháp phòng, chống, dịch Covid-19; thực hiện chủ trương vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở…


Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Dân vận khéo trao Giấy khen cho cá nhân điển hình trong Phong trào thi đua Dân vận kheo giai đoạn 2020-2022.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy khen cho đại diện các tập thể được Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong Phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2020-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành “Dân vận khéo” về thi đua ái quốc; tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Các ngành, địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường chỉ đạo làm tốt việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chú trọng các mô hình, việc làm “dân vận khéo” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Tại Hội nghị đã có 38 tập thể và 44 cá nhân được Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2022.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục