Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến 7 dự án Luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tin cùng chuyên mục