Nghị quyết của UBTV Quốc hội về quy định giờ làm thêm của người lao động thế nào?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, trần giờ làm thêm của người lao động theo tháng đã tăng từ 30 lên 60 giờ, làm thêm tối đa theo năm tăng gấp 1,5 lần.

Tin cùng chuyên mục