Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn, Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 88-NQ/HĐND thông qua Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục