Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành chương trình đề ra

Sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6, đợt 2 từ ngày 19/6/2023 - 24/6/2023), với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 8 luật, 17 nghị quyết đều với tỷ lệ tán thành rất cao; đã cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin cùng chuyên mục