Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo điều kiện để cử tri tham gia ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/6/2023 đến ngày 20/6/2023, các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại 19 cụm điểm, trong đó: Huyện Lâm Bình: Tổ chức 2 cụm điểm tại hội trường huyện Lâm Bình và tại xã Minh Quang. Huyện Na Hang: Tổ chức tại hội trường huyện Na Hang và xã Đà Vị. Huyện Chiêm Hoá: Tổ chức 04 cụm điểm: Tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, xã Hà Lang, xã Phú Bình và xã Kim Bình. Huyện Hàm Yên: Tổ chức tại 03 điểm: hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, xã Minh Khương và xã Thái Sơn. Huyện Yên Sơn: Tổ chức 04 điểm: Tại hội trường huyện Yên Sơn, xã Nhữ Khê, xã Xuân Vân và xã Đạo Viện. Huyện Sơn Dương: Tổ chức tại 03 điểm: Tại hội trường Huyện uỷ Sơn Dương, xã Sơn Nam và xã Hồng Lạc. Thành phố Tuyên Quang: Tổ chức 01 điểm tại nhà văn hoá Trung tâm thành phố Tuyên Quang .

Nội dung tiếp xúc cử tri, các đại biểu tập trung thông tin về tình hình công tác giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thông qua tiếp xúc cử tri chuyên đề, nắm bắt được tình hình thực tế công tác giáo dục và đào tạo trong tỉnh; tiếp thu các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Hằng Đỗ

Tin cùng chuyên mục