Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn

Sáng ngày 11/01/2024, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khoá XX, Hội đồng nhân dân xã Tiến Bộ khoá XX tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) cùng tiếp xúc cử tri.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân cùng đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Yên Sơn tiếp xúc cử tri xã Tiến Bộ.

Cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Tiến Bộ có đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Lý Thu Hương. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Yên Sơn, các phòng, ban chuyên môn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức xã, đại diện các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, cử tri của 10 khu dân cư trên địa bàn xã Tiến Bộ.

Thay mặt các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Lý Thu Hương đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Tuyên Quang năm 2023, kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có 18/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt trên 15,12 tiêu chí/xã; lũy kế tổng số xã đạt 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, tỉnh ta đã nỗ lực, cố gắng huy động, tập trung, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, triển khai xây dựng, đầu tư nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó có 02 dự án trọng điểm là: Hoàn thành và đưa vào sử dụng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; khởi công xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đây là những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh nói riêng. Các dự án được xây dựng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; trở thành trục giao thông kết nối nhanh, thuận lợi, giải quyết được những điểm nghẽn về giao thông liên vùng; đồng thời tăng tính kết nối liên vùng, tạo lập không gian phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; quốc phòng được củng cố, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên. Tuy nhiên qua đánh giá còn có chỉ tiêu không đạt kế hoạch, 02 chỉ tiêu chính (Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,46% so với năm 2022, kế hoạch tăng 9%. Nâng thứ hạng của tỉnh Tuyên Quang trên bảng xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số xếp thứ 40 của cả nước kế hoạch xếp thứ 35); 01 chỉ tiêu thành phần (Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 30,50%, kế hoạch 32,20%).


Cử tri xã Tiến Bộ (Yên Sơn) nêu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 40 nghị quyết quyết định nhiều nội dung quan trọng: Nhóm nghị quyết phục vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính sách cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố như: Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp hỗ trợ theo nhóm nhiệm vụ; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến, góp phần đẩy mạnh thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh đối với các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực như: cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đăng ký kinh doanh. Nghị quyết thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành sẽ quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, kịp thời ngăn chặn và chống các hành vi quan liêu, phiền hà, sách nhiễu tổ chức, doanh nghiệp và người dân; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, tại hội nghị đã có 6 lượt cử tri phát biểu. Cử tri xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, của huyện Yên Sơn và của xã Tiến Bộ trong năm 2023; cử tri cũng tập trung kiến nghị, phản ánh nguyện vọng của mình về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn; về tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế; hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp; xem xét điều kiện cấp giấy phép chế biến lâm sản cho hợp tác xã trên địa bàn;… Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Tiến Bộ, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Tiến Bộ.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận kết quả đã đạt được của huyện Yên Sơn, xã Tiến Bộ trong thời gian qua; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đã thông tin thêm về những kết quả quan trọng, nổi bật mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2024 và làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri đồng thời yêu cầu UBND xã Tiến Bộ, UBND huyện Yên Sơn, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như đất đai, chế độ, chính sách… để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tiến Bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên, môi trường; khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để tăng nguồn thu cho địa phương; nâng cao thu nhập cho người dân, chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho nhân dân, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân và tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết ngay những kiến nghị của nhân dân từ cơ sở. Tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã và các thôn sẽ luôn tâm huyết, trách nhiệm để tham gia xây dựng xã Tiến Bộ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thế Anh
Ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục