Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà tiếp công dân tại nơi ứng cử

Ngày 10/02/2023, tại trụ sở tiếp công dân huyện Hàm Yên, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp công dân tại nơi ứng cử.

Cùng tham gia tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên và các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc huyện Hàm Yên.


Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu.

Tại buổi tiếp công dân có 04 công dân đại diện cho hơn 80 hội viên Hợp tác xã Quang Bình (đã giải thể năm 1994) đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung liên quan đến thu hồi đất của Hợp tác xã. Sau khi nghe công dân trình bày đề nghị, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện và phòng, ban chuyên môn của huyện Hàm Yên đã báo cáo tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc; phương hướng giải quyết trong thời gian tới.


Công dân đại diện cho các hội viên Hợp tác xã Quang Bình.

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu liên quan, báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc của huyện Hàm Yên và đề nghị của công dân, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá việc đề nghị của công dân là chính đáng, vụ việc đã được Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan của tỉnh quan tâm giải quyết. Đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đề nghị các công dân tham gia tiếp công dân tuyên truyền tới xã viên Hợp tác xã Quang Bình (trước đây) về tiến độ giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp thực hiện các bước theo quy trình giải quyết vấn đề kiến nghị. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện sẽ giám sát việc giải quyết đề nghị của công dân theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, các phòng, ban, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân và có văn bản trả lời kết quả cụ thể, rõ ràng để người dân nắm bắt thông tin tránh tình trạng khiếu nại kéo dài; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân chưa đồng ý, cần tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý, nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; trường hợp không thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước thì hướng dẫn công dân liên hệ với các cơ quan tư pháp để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục