Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 28/7/2021, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn gồm các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Vũ Quang Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức xã, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, cử tri của các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Công Đa, huyện Yên Sơn.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Công Đa.

Tại Hội nghị, đại biểu Vũ Quang Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021; nội dung một số nghị quyết đã được kỳ họp thứ hai thông qua như: Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa trong các đợt tiếp xúc cử tri từ năm 2016 đến nay.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đồng thuận cao với kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.


Cử tri xã Công Đa phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 06 lượt cử tri phát biểu tập trung phản ảnh các nhóm nội dung về: đầu tư, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng trạm biến áp; xem xét giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ; đầu tư xây dựng đập thủy lợi để phục vụ sản xuất cho nhân dân; xây dựng nhà chức năng cho học sinh bán trú sinh hoạt ngoài giờ học; bổ sung thêm giáo viên để đảm bảo cho việc giảng dạy, quản lý học sinh bán trú năm học mới….Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Công Đa, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và ngành chức năng tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp và làm rõ một số kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND huyện Yên Sơn tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật./.   

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục