Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, ngày 29/7/2021 các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 04 xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Nông Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên tiếp xúc cử tri tại xã Yên Thuận. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thành Long. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Sầm Văn Dinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Đức. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Chính Hòa tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với cử tri xã Yên Thuận

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông  và Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ công chức xã; các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận và đại diện cử tri của các thôn trên địa bàn các xã.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại xã Thành Long

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh và nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Theo đó kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX đã xem xét 27 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành có liên quan; nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND, đại biểu HĐND tỉnh; thông qua 06 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết về các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2021; Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…


Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo tiếp xúc cử tri xã Hùng Đức 

Cử tri đánh giá cao kết quả, thành công của kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021.


Cử tri xã Yên Thuận phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có 44 lượt cử tri phát biểu ý kiến (cử tri xã Yên Thuận 17 lượt; xã Thành Long 12 lượt; xã Hùng Đức 09 lượt; xã Tân Thành 06 lượt), tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, phát triển kinh tế, quyền lợi của cử tri, về xây dựng nông thôn mới như: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống điện lưới, hệ thống cung cấp nước sạch; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các lớp học, trường học; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà, xoá nhà tạm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nâng mức hỗ trợ vay vốn; thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; hỗ trợ cây giống chất lượng cao; tháo gỡ khó khăn trong khai thác, tiêu thụ lâm sản cho nhân dân; vấn đề quản lý khai thác khoáng sản; vệ sinh môi trường…

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND các xã, huyện Hàm Yên và các sở ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số chủ trương, chính sách, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội liên quan trực tiếp đến các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để phân loại, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cũng tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị UBND các xã, các tổ chức chính trị -xã hội của xã, thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mong muốn cử tri và Nhân dân trong huyện đồng hành thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021 của tỉnh.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục