Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa)

Sáng 17-4, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Thu Lụa, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa đã tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ma Thế Hồng tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII vừa qua. Cử tri đã nêu các kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về việc sau khi ghép thôn, dân cư đông, địa bàn rộng, quy mô nhà văn hóa nhỏ nên khó khăn khi tổ chức hội họp; trách nhiệm, khối lượng công việc tăng, nên cần nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, bản; Nhà nước sớm đầu tư nâng cấp đường điện nông thôn; sớm công bố rộng rãi quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã... Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã tiếp thu và trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu với cử tri xã Hòa An, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ma Thế Hồng cho rằng các kiến nghị, thắc mắc của cử tri là xác đáng và đề nghị cấp ủy, chính quyền thuộc thẩm quyền sớm giải quyết thấu đáo, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh xem xét giải quyết. Đồng chí thông tin về một số quan điểm, chủ trương của tỉnh luôn đồng hành, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, của nhân dân trong sản xuất mía đường.

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục