Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Tuyên Quang: Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

Chủ động, kịp thời trong hoạt động được Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh xác định là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả của công việc. Vì vậy Ban đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, của Ban để chủ động tổ chức giám sát, khảo sát và thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự điều chỉnh linh hoạt, do vậy các hoạt động luôn đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Tân Thành (Hàm Yên).  Ảnh: Dương Cầm

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội đã thẩm tra 7 báo cáo và 7 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp; thẩm tra, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa hai kỳ họp về 5 nội dung thuộc lĩnh vực mà Ban phụ trách; tổ chức 7 cuộc giám sát thường xuyên, 3 cuộc giám sát chuyên đề và 2 cuộc khảo sát; phối hợp tham gia 6 cuộc giám sát, 2 cuộc khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các Ủy ban của Quốc hội. Ngoài ra Ban còn chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, báo cáo tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Việc tổ chức thẩm tra của Ban đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện chính sách tôn giáo, Ban tổ chức giám sát thường xuyên, nhất là trước các kỳ họp HĐND tỉnh để nắm bắt thực trạng; đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, điều kiện thực tế của địa phương để kiến nghị các vấn đề phù hợp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Trong hoạt động giám sát, Ban đã tập trung vào các nội dung về nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, việc giải quyết đơn, thư kiến nghị của cử tri và việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo của các tổ chức, công dân trong tỉnh; chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương thức giám sát; kết hợp giữa việc giám sát qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và giám sát thực tế tại địa bàn cơ sở, giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề. Nhiều vấn đề giám sát, thành viên Ban đã gặp gỡ, trực tiếp nắm bắt, trao đổi với người dân, với đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của vấn đề đang được giám sát. Trong quá trình giám sát, lãnh đạo Ban và các Ủy viên của Ban đều tích cực, phát huy trách nhiệm, năng lực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giám sát.

Qua thẩm tra, giám sát, các nội dung mà Ban kiến nghị đã được UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai, khắc phục như: việc thu, chi chưa đúng quy định trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; việc nâng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ; việc chậm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, y tế; việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, quản lý, sử dụng công trình vệ sinh tại các trường học; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; việc nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững; những hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, về y tế dự phòng...

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội xác định tiếp tục chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt kế hoạch công tác hằng năm, đóng góp tích cực vào chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng và góp phần thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nói chung.

Lê Thị Thanh Trà
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục