Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 15/7/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp cho ý kiến một số văn bản trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đỗ Văn Toán, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về vấn đề này, qua đó cho thấy: Trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ở 70 điểm tại trung tâm các xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã có 216 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm nghiệp: 04 ý kiến; tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng, thủy lợi, điện: 187 ý kiến; văn hóa - xã hội: 15 ý kiến; chế độ chính sách: 10 ý kiến.
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực giải quyết, nhiều kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng được UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết dứt điểm ngay được UBND tỉnh trả lời khá rõ. Theo đó, công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến, sát tình hình thực tế, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại 216/216 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được xem xét, giải quyết và trả lời, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 86/216 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 39,8% ; 75/216 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết, chiếm tỷ lệ 34,72% (trong đó có 65 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, giải quyết; 10 ý kiến có lộ trình giải quyết); 55/216 ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng chưa giải quyết được do khó khăn về nguồn lực, chiếm tỷ lệ 27,9%. Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, bổ sung một số hạn chế trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Kết luận phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh đồng thời đề nghị UBND tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo thẩm tra; cố gắng giải quyết đến cùng các sự việc theo kiến nghị của cử tri; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chế độ chính sách, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; thông tin đầy đủ các kế hoạch về tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trong đó có các công trình, dự án được nhân dân quan tâm kiến nghị nhiều lần...
Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về gợi ý thảo luận và đề xuất nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp cùng một số báo cáo, nội dung liên quan trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

 

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục