Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề bao gồm: Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Video không hợp lệ

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số ngành liên quan; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tại phiên thẩm tra, trên cơ sở Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết) trình bày và các ý kiến tham gia tại cuộc họp cho thấy: Quy hoạch đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Nghị quyết đã cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Các quy hoạch được tích hợp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, là căn cứ khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong tỉnh và với vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, cả nước. Khi Quy hoạch được phê duyệt, đưa vào thực hiện sẽ mở ra cơ hội, không gian phát triển mới, khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng Trung du Miền núi phía Bắc; đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Trước khi tổ chức hội nghị thẩm tra, ngày 09/3/2022 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tiếp và trực tuyến xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để tham gia ý kiến, tổng hợp gửi cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa.


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị thẩm tra hôm nay, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục cho ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, trong đó nội dung được đa số các đại biểu tham gia ý kiến về mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP; cơ cấu kinh tế đến năm 2030; thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với bình quân của cả nước. Mục tiêu phát triển xã hội như: Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia; xây dựng mạng lưới y tế cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số…. Một số nội dung quan trọng khác như: Việc quy hoạch xây dựng thuỷ điện; đầu tư xây dựng trạm dừng, nghỉ trên tuyến đường Quốc Lộ 2; bổ sung, đánh giá thêm việc thực hiện các quy hoạch đã lập và phê duyệt của Chính phủ liên quan đến tỉnh Tuyên Quang; quy hoạch các cơ sở chế biến vùng gỗ, mía của tỉnh phù hợp yêu cầu thực tế tại địa phương. Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất để xây dựng công trình nhà truyền thống Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương…


Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo về nghị quyết quy hoạch tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao việc Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo cơ bản theo đúng quy định pháp luật. Dự thảo Quy hoạch phân tích, dự báo, đánh giá được các yếu tố phát triển của địa phương trong đó có vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị, nông thôn, các quan điểm mục tiêu, phương án phát triển của tỉnh. Xây dựng các quan điểm phát triển của tỉnh, nội dung tổ chức không gian, lãnh thổ, các điều kiện kinh tế hạ tầng, quốc phòng an ninh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong các thời kỳ quy hoạch theo từng giai đoạn, các mục tiêu, chỉ tiêu tương đối đầy đủ. Phương án tổ chức các vùng tương đối rõ ràng, nêu danh mục dự án và thứ tự ưu tiên, giải pháp phát triển, nguồn vốn thực hiện…

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân đề nghị cơ quan tham mưu quan tâm, tiếp thu, giải trình thêm về tính khả thi, chính xác, phù hợp một số mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người; số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch đạt 30%; tỷ lệ nước thải đô thị. Điều chỉnh thông tin trong quy hoạch về địa giới hành chính của huyện Lâm Bình, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang…đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; rà soát, điều chỉnh mốc thời gian; tiến độ thực hiện các dự án công trình đảm bảo theo chủ trương, quy định hiện nay của Trung ương và tỉnh đang thực hiện….


Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị thẩm tra, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết đề nghị được tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia phát biểu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thẩm tra. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương đã làm rõ, giải trình thêm một số nội dung như quy hoạch chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 so với chỉ tiêu phân bổ của Trung ương quy định và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các công trình thuỷ điện của tỉnh được Bộ Công thương nhất trí đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030;


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương đề nghị các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia phát biểu thẩm tra; phối hợp rà soát toàn bộ nội dung quy hoạch đảm bảo thống nhất, chính xác trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu sở ngành, đơn vị trước Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tham mưu, hoàn thiện tài liệu nghị quyết theo quy định. 


Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu về nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú.

Theo nội dung chương trình thẩm tra, Ban Pháp chế tiếp tục thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đa số các đại biểu đồng tình với nội dung dự thảo quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh là: 08m2/sàn/người nhằm bảo đảm điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương và giảm áp lực cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Mức thu lệ phí đã tham khảo mức của các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của luật Phí và lệ phí; đối tượng được miễn, giảm lệ phí phù hợp với quy định hiện hành. Một số nội dung cần làm rõ hơn về đối tượng thu, đối tượng miễn giảm cần đảm bảo sự phù hợp trong trường hợp có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong thời gian tới, về trình tự thủ tục, gia hạn tạm trú; xác nhận thông tin về cư trú cần đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi cho người dân khi thực hiện.

Thùy Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục