Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021

Sáng 17-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chủ trì, phối hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra 30 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 73 ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; giám sát 10 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 20 chi, đảng bộ cơ sở trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tiếp nhận xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định hơn 200 lượt đơn tố cáo, khiếu nại, đề nghị, kiến nghị, phản ánh... UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra đối với hơn 800 tổ chức đảng và 370 đảng viên, giám sát chuyên đề với 690 tổ chức đảng, trên 300 đảng viên; cấp ủy cơ sở kỷ luật hơn 180 đảng viên...


Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông phát biểu ý kiến thảo luận về thực hiện quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2021, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; chủ động tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy giúp Ban Thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh UBKT các cấp trong thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 345, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 156 ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của Đảng… Đồng thời thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục