Thành phố Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2020, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, sự điều hành tập trung, linh hoạt của Ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là thu ngân sách, giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, đạt tiêu chí đô thị loại II. Công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị được chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Thành (đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh và thành phố), đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả.
 


Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang.  Ảnh: Việt Hòa

Chỉ đạo tổ chức 03 kỳ họp HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thành 06 cuộc giám sát, 08 cuộc khảo sát của HĐND thành phố; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 tại 45 điểm, tiếp thu 68 ý kiến chuyển đến UBND thành phố xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Tiếp nhận 24 đơn thư, kiến nghị của công dân, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết 18 đơn.

Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, trong năm có 139 doanh nghiệp được thành lập mới (tăng 149 doanh nghiệp so với năm 2019); Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 983 tỷ đồng, đạt 131,9% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt trên 509 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; Huy động nhân dân đóng góp làm trên 14 nghìn mét đường bê tông ngõ, xóm; lắp đặt trên 3.590 ống cống thoát nước khu dân cư; giải quyết việc làm cho trên 4 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,66%; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 53,8% ; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 85%, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 39,8%, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch đạt 64,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 67,2%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 84% vốn thực tế đã cấp. Tiến độ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng một số công trình, dự án còn chậm; tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra, việc thực hiện văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tập thể; công tác giải quyết đơn thư của công dân có tính chất phức tạp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc còn chậm, chưa dứt điểm. Hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của một số cấp ủy và   ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, việc giám sát chuyên đề còn hạn chế; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số đảng bộ chuyển biến chậm.

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch nhà nước 5 năm 2021-2025; là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2021 (thu nội địa) đạt 664 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 86,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 72,9%; giảm tối thiểu 20% hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo của năm; giải quyết việc làm cho 3 nghìn lao động; xây dựng xã Kim Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động, các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch... cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết bảo đảm sát với tình hình thực tiễn, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu; Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Tiếp tục vừa chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, quản lý, khai thác chặt chẽ các nguồn thu phát sinh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, tạo quỹ đất đấu giá thu tiền sử dụng đất, tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I; xây dựng và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 ngày 18/01/2017 và Kết luận số 70 ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; Đề án của thành phố về hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại khu dân cư theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Xây dựng và thực hiện phương án lắp đặt camera giám sát tại các nút giao thông, góp phần bảo đảm công tác an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% dân số trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế. Các tổ chức cơ sở Đảng từ thành phố đến cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tập chung trí tuệ, trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, khai thác thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức; xác định những trọng tâm để đột phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021./.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục