Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố mở rộng lần thứ 3

Chiều 21-1, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 3 (khóa XX). Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã triển khai Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của thành phố năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố đề ra 5 chương trình, 4 nghị quyết, 2 đề án và 28 kế hoạch và các nội dung cụ thể khác để thực hiện; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng các nguồn lực để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Năm 2021, thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2021 (thu nội địa) đạt 664 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 86,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 72,9%; giảm tối thiểu 20% hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo của năm; giải quyết việc làm cho 3 nghìn lao động; xây dựng xã Kim Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ...


Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên trao tặng Giấy khen cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể tập trung, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó: tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động, các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch... cụ thể hóa thực hiện nghị quyết bảo đảm sát với tình hình thực tiễn; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I; tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo tốt đời sống của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các hộ tái định cư...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 6 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục