Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 18-2, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 gồm 4 dự án, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư 75,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 gồm 3 dự án, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 12,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Đây là Nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để UBND huyện triển khai thực hiện các dự án, công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đầu tư các công trình thực hiện các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra; góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện trong những năm tới.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục