Hiệu quả đối thoại với nhân dân ở Lâm Bình

Thời gian qua, nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã được tổ chức trên địa bàn huyện Lâm Bình. Qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Lãnh đạo xã Phúc Yên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Huyện ủy Lâm Bình ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân. Theo quy chế, ngoài việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp phải đảm bảo mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 2 lần, cấp xã ít nhất 4 lần và tổ chức đột xuất khi có những thông tin phản ánh của người dân.

Các xã trên địa bàn huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiêu biểu như xã Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình. Tại đây, những ý kiến tập trung vào vấn đề xây dựng hạ tầng cơ sở, chính sách an sinh xã hội và an ninh trật tự. Tại xã Thổ Bình, hội nghị đã tiếp nhận 12 lượt ý kiến của nhân dân tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Đề nghị đầu tư, sửa chữa một số công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện chính sách đối với đồng bào di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang; một số nội dung khác liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Ma Công Mới, thôn Bản Phú cho biết, đây là một việc làm mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, chính quyền tới việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt nội dung này sẽ giảm tối đa đơn thư, khiếu nại, góp phần đem lại không khí dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân thực hiện mục tiêu đưa Thổ Bình hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2021.

Tại các cuộc đối thoại, với tinh thần cầu thị, cởi mở và tôn trọng nhân dân, chính quyền địa phương đã lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến của người dân. Đồng chí Triệu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập cho biết, những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ảnh, nếu xét thấy có thể giải quyết ngay, các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm rõ ngay tại buổi đối thoại hoặc giải trình trước dân. Đối với những vụ việc, vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ sẽ kịp thời tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ánh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ, chính sách hiện hành... thì được tuyên truyền, giải thích rõ ràng.

Trước đó, mô hình đối thoại trực tiếp với nhân dân đầu tiên của Lâm Bình được xã Hồng Quang thực hiện từ năm 2016 và mang lại hiệu quả nhất định. Đây cũng là tiền đề để các xã trên địa bàn huyện triển khai. Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Bình sẽ đẩy mạnh việc tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Theo đồng chí Trương Văn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân góp phần làm giảm đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giảm các điểm nóng, điểm phức tạp ở cơ sở; tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục