Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết

Sáng ngày 07-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, hội nghị lần này tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai 19 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, trong đó có nhiều quy định rất quan trọng về căn cước; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đất đai; nhà ở; kinh doanh bất động sản; tài nguyên nước; viễn thông; các tổ chức tín dụng; thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công trung hạn…Hội nghị là sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả cũng như thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2023, Chính phủ đã thông qua 49 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, dự thảo nghị quyết, ban hành 93 nghị định, 01 nghị quyết liên tịch; Thủ tướng Chính phủ ban hành 33 quyết định quy phạm pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện lồng ghép nội dung chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến luật, nghị quyết mới trong kế hoạch công tác PBGDPL năm 2024; nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới; các bộ, cơ quan ngang bộ đã tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn tài liệu phục vụ việc phổ biến, giới thiệu luật, nghị quyết đến người dân và doanh nghiệp…

Tham luận tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan của Quốc hội và một số cơ quan, tổ chức đã đánh giá cao kết quả đạt được và kiến nghị các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật, qua đó tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan được giao đã chủ động, tích cực rà soát các nội dung công việc cụ thể, lộ trình phải hoàn thành để triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, trọng tâm là xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội với tinh thần không để tình trạng chậm, nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia phản biện, giám sát góp phần làm cho luật, nghị quyết của Quốc hội được thực hiện việc thi hành có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc, nhiệm vụ để triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, bám sát nội dung được giao, tập trung các nguồn lực để luật, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo chất lượng, tiến độ, có tính khả thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ để hiểu và thực hiện đúng, thống nhất trong việc thực thi luật, nghị quyết; đổi mới công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật trên nhiều nền tảng truyền thông; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng hội viên, đoàn viên với các hình thức phù hợp; các tỉnh, thành phố chủ động, sáng tạo huy động các nguồn lực để luật, nghị quyết của Quốc hội triển khai có hiệu quả; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức triển khai tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội./.

Tuấn Anh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục