Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy dự lễ trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Chiêm Hóa.

Sáng ngày 23/11, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã trao 500 triệu đồng (từ nguồn tài trợ an sinh xã hội của Agribank tỉnh Tuyên Quang) cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa để thực hiện hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo của huyện Chiêm Hóa.

Tham dự buổi lễ có Bà Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang; ông Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; bà Nguyễn Việt Hà Đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo Agribank tỉnh Tuyên Quang, Agribank huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo huyện Chiêm Hóa.


Lãnh đạo Agribank Tuyên Quang cùng các đại biểu trao tặng hỗ trợ cho MTTQ huyện Chiêm Hóa.

Chiêm hóa là một huyện miền núi của tỉnh với 23 xã và 01 thị trấn, 287 thôn bản, tổ dân phố; có 18 dân tộc sinh sống (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 77%). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tuyên truyền, vận động thường xuyên, kịp thời của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp... đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là xây dựng ý thức tự vươn lên của các hộ gia đình nghèo, người nghèo khắc phục dần tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, làm nhà ở và phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Số hộ nghèo giảm từ 12.117 hộ năm 2016 xuống còn 4.249 hộ ở thời điểm cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện bình quân giảm 4,78%, đạt 119,5% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đã đạt được, vẫn còn 542 hộ nghèo hiện đang ở trong nhà tạm, dột nát; 426 nhà cần phải được làm mới; 117 nhà cần sửa chữa... Agribank Tuyên Quang đã hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với mong muốn giúp các hộ có nơi ở ổn định, động viên các gia đình vững tin, vươn lên ổn định cuộc sống./.

Phòng Công tác Quốc hội

Tin cùng chuyên mục