Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Chiều ngày 09-11, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp tổ, các vị đại biểu Quốc hội thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Sơn La, Tây Ninh, Đà Nẵng đã thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Sau 08 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, bên cạnh những thành tựu đạt được đã phát sinh những vướng mắc, bất cập về cơ cấu tổ chức bộ máy của Tòa án; về thẩm quyền của Tòa án; về Thẩm phán, Hội thẩm; về chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với Thẩm phán và cán bộ, công chức Tòa án; về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp trong tình hình mới.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Việc sửa đổi lần này giúp hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân; xây dựng hệ thống Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…


Quang cảnh phiên họp tổ. 

Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) có 09 chương, 154 điều, trong đó bổ sung 54 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 07 điều. Dự thảo luật lần này sửa đổi, bổ sung 05 nội dung lớn bao gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn của các tòa án; hoàn thiện tổ chức bộ máy của Tòa án; đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tòa án; Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; đổi mới chế định nhân dân tham gia xét xử; quy định chặt chẽ hơn về: Tổ chức xét xử; bảo vệ tòa án; điều kiện bảo đảm; tòa án điện tử; hợp tác quốc tế; chế độ khen thưởng, kỷ luật; điều khoản thi hành…


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà phát biểu thảo luận tại tổ.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang cơ bản nhất trí với dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đại biểu cho rằng sửa đổi Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc đổi tên tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án cấp phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án cấp sở thẩm vì tòa án nhân dân gắn với đơn vị hành chính, mặt khác về bản chất tổ chức tòa án nhân dân không có gì thay đổi so với luật 2014, đồng thời liên quan đến việc sửa đổi nhiều luật có liên quan (luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự, tổ chức Viện kiểm sát nhân dân…); phát sinh chi phí xã hội không cần thiết; cân nhắc kỹ việc thành lập tòa án chuyên biệt vì chưa làm rõ về biên chế cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, chức năng nhiệm vụ…bỏ quy định quyền khởi tố vụ án trong quá trình xét xử để đảm bảo khách quan, độc lập trong quá trình xét xử của tòa án; đồng tình với dự thảo quy định tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp; rà soát lại quy định xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm để không mâu thuẫn với Luật Tố tụng hình sự, tố tụng dân sự; làm rõ việc tòa án nhân dân ứng dụng khoa học pháp lý về tổ chức bộ máy có đảm bảo thẩm quyền; làm rõ đối tượng người yếu thế trong dự thảo; xem xét việc bổ nhiệm lại thẩm phán trong quá trình xét xử để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan./.

Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục