Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Video không hợp lệ

Video khác