Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Video không hợp lệ

Video khác