Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Ngày 18-6-2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của luật năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung hợp lý, sát thực tế một số quy định của luật năm 2015 như: bổ sung hình thức văn bản quy phạm pháp luật; quy trình lập đề nghị đối với một số loại văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành địa phương trong thực tiễn xây dựng pháp luật… Qua đó, góp phần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục