Bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 28-3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nội dung chương trình làm việc và bế mạc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung nắm vững các nội dung các văn kiện đại hội để tổ chức tốt các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc quán triệt, tuyên truyền lưa chọn phương thức phù hợp với từng đối tượng.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí - xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên… tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị. 

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục