Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 20/7/2022, Chi bộ Kinh tế - Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Đại biểu dự đại hội chi bộ Kinh tế - Xã hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Văn Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành các Chi bộ: Công tác Quốc hội, Pháp chế - Dân tộc, Hành chính - Tổ chức - Quản trị và toàn thể đảng viên của Chi bộ Kinh tế - Xã hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Kinh tế - Xã hội đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Chi bộ đã lãnh đạo bám sát nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử cấp tỉnh; đề xuất tổ chức thực hiện nhiều giải pháp góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt Chi ủy, sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Phương thức lãnh đạo của Chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Kinh tế - Xã hội đã luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Hằng năm Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”.

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ khóa I; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Kinh tế - Xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những kết quả của Chi bộ Kinh tế - Xã hội đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đánh giá cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, Chi bộ; đã nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề quan trọng có tính đột phá, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ, chú trọng thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả”; Chi bộ cần phối hợp với lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn xây dựng tổ chức Công đoàn, cơ quan vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của Chi bộ, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trình Chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy chi bộ Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết thúc đại hội, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội với sự tham gia của Ban Chấp hành các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhằm tiếp tục tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Hoàng Loan

Tin cùng chuyên mục