Quán triệt thực hiện Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày 14-3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 28/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thực hiện quy định.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành phố.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (Quy định 58) là Quy định mới thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 266-QĐ/TW, ngày 20/10/2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cùng các văn bản liên quan khác.

Cho ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định, các đại biểu đã tập trung ý kiến vào nội dung mới, nội dung được bổ sung, bố cục, kết cấu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, giải thích các từ ngữ và những nội dung chi tiết trong chương, điều, khoản của hướng dẫn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến hết sức sâu sắc, những vấn đề gắn liền với thực tiễn triển khai Quy định của đại biểu. Việc cho ý kiến chi tiết, đầy đủ của các đại biểu vào dự thảo hướng dẫn giúp triển khai Quy định 58 một cách đồng bộ, thống nhất. Việc thực hiện tốt Quy định là làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ giúp cho công tác quản lý cán bộ, đảng viên thực sự phát huy hiệu quả, từng bước chuẩn hóa, nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục