Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ

Chiều ngày 17/11/2023, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con Nhân dân khu dân cư thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo huyện Yên Sơn và xã Tiến Bộ.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng hoa và quà cho Nhân dân thôn Thống Nhất.

Khu dân cư thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ hiện có 226 hộ, 955 nhân khẩu. Bà con trong khu dân cư luôn sống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà Nước. Năm 2023, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Thống Nhất đã chủ động, phối hợp với Trưởng thôn, các chi hội, chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa cuộc vận động trở thành phong trào thi đua sôi nổi và sâu rộng khắp trong toàn khu dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần phong phú trong nhân dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chú trọng, trong năm giảm được 04 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo. Thôn duy trì tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, loại bỏ được các hủ tục lạc hậu; trong thôn không có người nghiện ma túy, không có vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp được Ban công tác Mặt trận thôn quan tâm, chú trọng, vận động bà con Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thôn đạt “Thôn văn hóa”, 216/ 226 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ đạt 95,5%).


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà chung vui cùng Nhân dân thôn Thống Nhất trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin cho bà con Nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và một số kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được trong năm qua.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà chụp ảnh với các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu.

Phát biểu chung vui với bà con Nhân dân thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Tiến Bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thôn Thống Nhất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Tiến Bộ, của huyện Yên Sơn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư; giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; góp phần giúp xã Tiến Bộ duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được trong thời gian qua, chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục