Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 13-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Video không hợp lệ

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ là: Hoàn thiện ở mức cao nhất các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ; kịp thời tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhóm nhiệm vụ trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có 9 ý kiến tham luận về những cách làm hay, sáng tạo trong công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng….

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, ghi nhận sự cố gắng lớn và những kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được năm 2021. Đồng chí đề nghị, trong năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm Kết luận số 21 tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã phát động thi đua toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Tin: Thủy Châu
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục