Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại huyện Na Hang

Sáng 2-5, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ thôn Bản Tàm, Đảng bộ xã Sơn Phú (Na Hang).
Video không hợp lệ


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Đánh giá hoạt động của chi bộ trong tháng 4, Chi bộ thôn Bản Tàm đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, củng cố, nâng cao hoạt động của các đoàn thể, chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tập trung thảo luận, đánh giá những nội dung đã thực hiện tốt, những mặt còn hạn chế, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện công tác tháng 5 và trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội  HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ đánh giá cao Chi bộ thôn Bản Tàm trong tổ chức sinh hoạt; các bước sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định, nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng cao.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương và Chi bộ thôn Bản Tàm phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo; phân công đảng viên, tổ chức đoàn thể xác định nguyên nhân, phương án giúp các hộ nghèo vươn lên; tuyên truyền vận động nhân dân tăng gia sản xuất, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển kinh tế. Đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hoá, làm tốt công tác xây dựng Đảng… Từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục