Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023.

Tin cùng chuyên mục