Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (áp dụng từ 14 giờ ngày 26/3/2022)

Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 284/QĐ-UBND Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục