Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (áp dụng từ 14 giờ ngày 09/4/2022)

Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 380/QĐ-UBND Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục