Xây dựng nông thôn mới: Quyết liệt từ đầu năm

Ngay từ đầu năm 2018, các xã đăng ký về đích nông thôn mới đã quyết liệt bắt tay vào thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Trong đó, nhiều phần việc đã được chính quyền các xã phấn đấu hoàn thành ngay trong quý I-2018.