Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt và thực chất hơn

Chiều 7-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị thuộc khối nội chính tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Trong 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện chủ động, kịp thời hơn và bám sát định hướng của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Các đống chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát ngày càng mở rộng và sát thực tiễn, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề dư luận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bức xúc, quan tâm. Việc xem xét, kết luận xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy định của Đảng, đảm bảo công khai, công tâm, dân chủ.


Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 3.061 tổ chức đảng và 3.308 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 267 tổ chức đảng. Qua đánh giá, cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 11 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; 42 tổ chức đảng và 4 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm những điểm mới trong các kết luận, quy định của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn; cần tổng hợp những vi phạm phổ biến của đảng viên để tham mưu cấp ủy có chỉ đạo chung nhằm sớm khắc phục, tránh nảy sinh những vấn đề nổi cộm; những nội dung liên quan đến thực hiện hướng dẫn công tác xác minh, kê khai tài sản thu nhập; công tác phối hợp trong kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên...


Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị


Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong những năm qua đã góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế cần  khắc phục như: còn có cấp ủy, ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa sát thực tiễn; công tác nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn ít...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đảng ta xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trước yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và các quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt và thực chất hơn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó phải lựa chọn “đúng, trúng” nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát; quá trình thực hiện phải nắm vững nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đề cao tính tự giác, tự phê bình và phê bình; kết luận các vấn đề công tâm, khách quan, chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng cả ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm.

Chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, không để các vi phạm nhỏ tích tụ lâu ngày trở thành sai phạm lớn. Tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có nhiều đơn thư, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân bức xúc, phản ánh...

Trong kiểm tra, giám sát phải chú trọng làm tốt công tác phân tích nguyên nhân với phương châm “lấy phòng ngừa, lấy xây là chính”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định, nhất là thông tin về kết quả xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để tạo sự giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị hôm nay, Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành phố phải rà soát, đánh giá lại những hạn chế, thiếu sót, tăng cường thực hiện công tác xem xét sắp xếp kiện toàn, điều động luận chuyển cán bộ, mục tiêu phải tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục