Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với khối Đảng, đoàn thể, nội chính

Chiều 29-3, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính quý I. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ường Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Ảnh: Quang Hòa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Trong quý I, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu phục vụ các hoạt động của cấp ủy, tham mưu tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Đồng thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy theo kế hoạch; tham mưu hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII; tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. ​Ảnh: Quang Hòa.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình công tác, chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024; tổ chức thành công đại hội điểm và Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, chuẩn bị cho đại hội điểm cấp huyện; tập trung thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vận động tham gia hiến đất....

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khối nội chính tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành.Các cơ quan khối nội chính đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; giải pháp về thực hiện bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số, phòng, chống tội phạm; phát huy chức năng giám sát, tiếp nhận thông tin, tham mưu giúp cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, một số nội dung liên quan về công tác tư pháp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.


Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. ​Ảnh: Quang Hòa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh tiếp tục bám sát chương trình làm việc năm 2024 và hằng tháng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ; tham mưu lãnh đạo và triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh uỷ.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các đề án, kết luận, chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó chủ động đổi mới công tác tham mưu; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. ​Ảnh: Quang Hòa.

Đồng chí đề nghị các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tiếp tục tham mưu thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cái cách tư pháp; tham mưu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chủ động đổi mới các hoạt động dân vận, hướng về cơ sở.  

Chuẩn bị tốt tổ chức đại hội điểm và đại hội MTTQ cấp huyện; chú trọng công tác phát triển Đảng, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu kếp nạp đảng viên, gắn với chỉ tiêu cấp ủy được giao; thực hiện việc làm nhà cho hộ nghèo; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trên không gian mạng; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục