Phấn đấu xây dựng Sơn Dương trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Chiều 19-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023 - 2025.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện Sơn Dương.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Việt.

Đến hết năm 2023, huyện Sơn Dương có 18/30 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, hoàn thành thêm 5 xã đạt chuẩn NTM theo Đề án đã phê duyệt gồm: Kháng Nhật, Phúc Ứng, Hợp Hòa, Văn Phú, Phú Lương. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 17,03 tiêu chí/xã; 3 xã đạt NTM nâng cao.

Huyện đã huy động các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho 918 hộ nghèo; nhiều mô hình, dự án sản xuất nông lâm nghiệp, đa dạng sinh kế được triển khai đã nâng cao mức sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,75 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,85% (giảm 6,42% so với năm 2022). Các tiêu chí xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Về huyện NTM, Sơn Dương đạt 4/9 tiêu chí  gồm: Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế; an ninh trật tự - hành chính công. 5 tiêu chí cần hoàn thành gồm: Quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường.


Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh: Quốc Việt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Sơn Dương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án. Đó là: số xã chưa đạt chuẩn NTM trên địa bàn còn cao với 12/30 xã; số công trình dự án thực hiện tiêu chí huyện NTM, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, thực hiện tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là rất lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh, huyện còn hạn chế. Do vậy cần nguồn lực rất lớn. Hiện tại tổng nguồn lực huy động thực hiện đề án mới chỉ đạt gần 1.400 tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn của huyện là trên 3.400 tỷ đồng.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã báo cáo nội dung, phần việc được giao, tiến độ thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sơn Dương xây dựng huyện NTM xuất phát điểm thấp hơn, khởi động muộn hơn trong khi thời gian thực hiện ngắn hơn. Do đó để đảm bảo hoàn thành xây dựng NTM trước năm 2025, đòi hỏi huyện phải nỗ lực rất lớn. Huyện cần phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện, đặc biệt là ở các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM trong năm 2024 đồng thời củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn. Bên cạnh đó, huyện cũng phải lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đặt ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, huyện Sơn Dương sau hơn 1 năm thực hiện đề án đã cơ bản hoàn thành 1 số tiêu chí trong xây dựng NTM. Song để đảm bảo việc xây dựng NTM hiệu quả, bền vững, huyện cần xác định rõ danh mục công trình, ưu tiên, dành nguồn lực để đầu tư xây dựng, cho các tiêu chí chưa đạt và mang tính cấp thiết.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quốc Việt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của huyện sau hơn một năm thực hiện Đề án. Hiện huyện có 18/30 xã hoàn 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, đời sống nhân dân được nâng cao.

Tuy nhiên do xuất phát điểm của huyện còn thấp, để đảm bảo tiến độ thực hiện đề án đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2023-2025 là việc rất khó khăn, nhất là số xã chưa hoàn thành xây dựng NTM với 12 xã, các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 phải hoàn thành. Ngoài ra huyện Sơn Dương cũng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2023-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, huyện Sơn Dương, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là xây dựng các công trình hạ tầng đáp ứng tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; rà soát, lập kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết từng nhiệm vụ, tiêu chí để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu đến quý 3 năm 2025 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của đề án, để tập trung lập hồ sơ minh chứng, tiến hành các bước thẩm định trình các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phân công cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thực hiện đề án; khẩn trương triển khai công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc kế hoạch năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh và của huyện Sơn Dương; thành lập tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án; bổ sung, lồng ghép sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện với nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, tập trung cho các tiêu chí NTM.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan phân bổ kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm, dột nát cho các xã NTM năm 2024 của huyện Sơn Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu sáng kiến các sở, ngành, cán bộ, công nhân, viên chức đồng hành thông qua việc ủng hộ bằng tinh thần, việc làm góp phần sớm đưa Sơn Dương về đích huyện nông NTM theo đúng lộ trình.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, làm việc bằng 2 bằng 3, thậm chí hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân và huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và tiêu chí huyện NTM, trong đó duy trì, củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn đảm bảo bền vững.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục