Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định về luân chuyển cán bộ

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy và cán bộ làm công tác Tổ chức - cán bộ thuộc một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả nổi bật, tình hình luân chuyển cán bộ trong thời gian qua; được quán triệt sự cần thiết ban hành, những nội dung nổi bật và quy định mới trong thực hiện Quy định số 65 của Bộ Chính trị.

Trong đó Quy định số 65 được bố cục tinh gọn và trọng tâm hơn gồm 13 điều và 5 nguyên tắc. Về quy trình luân chuyển, quy định gồm 5 bước. Theo đó, quy định nêu rõ, công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Đồng thời bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quy định số 65 có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Quy định 65 có một số điểm mới là: Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ, trừ trường hợp đặc biệt được Bộ Chính trị quy định; nguyên tắc bố trí chức danh luân chuyển là bố trí giữ chức vụ tương đương chức vụ đang đảm nhiệm. Trong trường hợp đặc biệt như nổi trội về năng lực, phẩm chất đạo đức có thể bố trí giữ chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

Quy định số 65 cũng quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu trong công tác luân chuyển cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, bố trí cán bộ sau luân chuyển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhất trí cao với việc ban hành và triển khai Quy định số 65 của Bộ Chính trị. Quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ lần này được quy định rất chặt chẽ, rõ ràng về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình, cơ chế, chính sách, thời gian, phạm vi, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong luân chuyển cán bộ, thuận lợi cho công tác triển khai. Ngay sau hội nghị này, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ lãnh đạo xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai Quy định số 65 một cách hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu mong muốn, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, trong thời gian tới, việc triển khai Quy định số 65 đảm bảo sự đồng bộ, liên thông với các khâu trong công tác cán bộ như quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ. Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng cần nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng những quy định, điểm mới trong Quy định số 65 để thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt làm thay đổi tư duy về mục đích của công tác luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện cán bộ chứ không phải luân chuyển là để bố trí, bổ nhiệm lên chức vụ, vị trí cao hơn. Đồng chí đề nghị, các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu kỹ, phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác luân chuyển. Các cấp ủy, tổ chức quan tâm công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Quy định số 65, luân chuyển những cán bộ có triển vọng phát triển, thường xuyên kiểm tra, giám sát, giúp đỡ cán bộ luân chuyển để cán bộ luân chuyển có môi trường tốt rèn luyện.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục