Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50

Sáng nay 14-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 50 cho ý kiến vào một số chủ trương quan trọng của tỉnh.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào thiết kế mẫu trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Qua ý kiến các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với mẫu của đơn vị thiết kế nhưng yêu cầu trong quá trình đầu tư xây dựng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát tổng mặt bằng đảm bảo diện tích bao gồm cả các công trình phụ trợ của trạm y tế, phù hợp với quy hoạch chung của các địa phương.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và các đại biểu dự hội nghị.

Cho ý kiến vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Đồng thời, rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phù hợp với thực tế của tỉnh; có định hướng phát triển doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực, địa phương để xây dựng được đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có trình độ, có trách nhiệm với sự phát triển của địa phương. Tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện để thành lập các doanh nghiệp lớn, tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn của tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến trực tiếp vào văn bản về các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; dự thảo Quyết định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục