Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Tin cùng chuyên mục