Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/10/2019, dưới sự Chủ tọa của đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp nghe giải trình về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, một số đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại phiên họp, Chủ tọa và 7 đại biểu trong Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh nêu các vấn đề yêu cầu giải trình. Qua báo cáo giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cho thấy, trong những năm qua công tác quy hoạch đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện, đã triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; Quy hoạch chung của cấp huyện, thành phố; quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ Lâm Bình, Yên Sơn... Việc tổ chức lập quy hoạch đô thị cơ bản đáp ứng được tính đồng bộ giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Các huyện, thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành lập các quy hoạch đô thị chi tiết được phê duyệt và thực hiện ở 06 huyện, thành phố.

Công tác cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa đã được thực hiện ở một số tuyến đường, một số khu vực quan trọng trên địa bàn tỉnh và các quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết được lập, phê duyệt đã xây dựng quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đảm bảo không gian kiến trúc đô thị. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được các cấp, các ngành tuân thủ theo định hướng các đồ án quy hoạch được phê duyệt. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép đã được phân cấp cho UBND huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp... thực hiện theo quy định, hàng năm đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện sau cấp phép. Tuy nhiên, công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị còn một số hạn chế, khó khăn vướng mắc như: Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng chưa thường xuyên, sâu rộng đến nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của quy hoạch, nên một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng.

Tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch, điều chỉnh một số quy hoạch còn chậm, có nơi chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công tác lập quy hoạch đô thị. Một số quy hoạch từ khi được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đến khi thực hiện chưa đảm bảo thời gian quy định. Số quy hoạch đô thị chi tiết đã được phê duyệt trước năm 2015 đến nay tiếp tục thực hiện phải điều chỉnh, chưa thực hiện và phải hủy bỏ còn nhiều. Chất lượng công tác lập, điều chỉnh một số quy hoạch còn hạn chế, nên phải điều chỉnh nhiều lần; khả năng huy động vốn thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng...Việc tổ chức đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn dàn trải, các dự án động lực, các khu chức năng được định hướng theo quy hoạch có tiến độ thực hiện kéo dài hoặc chưa được đầu tư nên chưa phát huy hết tác động làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, không theo quy hoạch, lấn chiếm không gian, mật độ xây dựng vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng xây dựng tự phát của các tổ chức, cá nhân dọc các trục đường Quốc lộ, Tỉnh lộ. Phiên giải trình cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan  của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan đến các nhóm vấn đề được yêu cầu giải trình. Đồng chí đề nghị các ngành, các huyện, thành phố sớm có các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai quy hoạch đô thị.

Kết luận phiên họp giải trình Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố: Nghiên cứu lập quy hoạch chung phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang trong những năm tới. Đẩy mạnh công tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bản tỉnh. Quan tâm bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch. Xây dựng và điều chỉnh quy chế quản lý đô thị phù hợp với định hướng phát triển. Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực tốt để thực hiện công tác lập quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, điều chỉnh quy hoạch các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cấp phép, quản lý sau cấp phép và xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, xây dựng./.

Đỗ Dũng
Video: Quang Thành - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục