Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 29/9, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba. Các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Văn Hùng, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.


Các đồng chí chủ tọa kỳ họp chuyên đề lần thứ ba.

HĐND huyện đã nghe lãnh đạo UBND huyện thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự thảo Nghị quyết phê duyệt nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa; nghe các Ban HĐND huyện báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.


Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề lần thứ ba.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện điều chỉnh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định. Nghị quyết phê duyệt nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa là nghị quyết rất quan trọng. HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp UBND huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành, các vị đại biểu HĐND huyện bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri biết kết quả của kỳ họp, các Nghị quyết đã được thông qua đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết./.

Theo chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục