Hội đồng nhân dân huyện Na Hang tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày 26-5, Hội đồng nhân dân huyện Na Hang tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Na Hang thưc hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Đồi, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu đã nghe tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của UBND huyện. Theo đó, HĐND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung tăng 75 danh mục công trình giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Đồi, Phó Chủ tịch HĐND huyện do cấp có thẩm quyền điều động đến công tác tại Huyện ủy Lâm Bình.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục