Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ năm

Trong 2 ngày 27, 28/12/2022, HĐND huyện Chiêm Hoá khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm.

Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hoá; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các vị đại biểu HĐND huyện.


Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2022 cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Chiêm Hóa đã đạt những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực được thể hiện rõ trong các báo cáo trình tại kỳ họp, nổi bật như:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 2.020 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 100% kế hoạch, tăng 2,1% so với năm 2021. Tổng sản lượng lương thực cả năm 72.370 tấn đạt 104,8% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 1.105 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 84,8 tỷ đồng đạt 104,7% dự toán giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 67,0%, đạt 100% kế hoạch giao. Thu hút trên 130 nghìn lượt khách du lịch, đạt 101,6% kế hoạch giao. Duy trì 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hùng Mỹ), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 12/23 xã, đạt kế hoạch đề ra. 100% xã, thị trấn giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học; duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia, có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá trên 85% (kế hoạch là 85%); tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá trên 90% (kế hoạch là 90%); tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên 92% (kế hoạch là 92%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 21%. Có 20/24 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Giải quyết việc làm cho 4.050 lao động đạt 123,9% kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,25% đạt 122% kế hoạch. Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, thực hiện tốt việc tiêm phòng bao phủ vắc xin cho các độ tuổi, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.


Đại biểu HĐND huyện thống nhất, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, yếu kém như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ của huyện chưa được khai thác hiệu quả; tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu; phát triển mầm non ngoài công lập đạt thấp; việc chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chưa quyết liệt; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; cơ sở vật chất một số trường học, trạm y tế xã còn thiếu và chưa đồng bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã phân tích, thảo luận về những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương. Kỳ họp cũng đã thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Phê duyệt kế hoạch đầu tư các công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn phân cấp năm 2023; giao UBND huyện quyết định phê duyệt chủ trương các dự án nhóm C trên địa bàn huyện; phê duyệt dự toán và phương án phân bổ dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện năm 2023; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2023.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục