Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hưng Thành

Video không hợp lệ

Video khác